आबादी सर्वेक्षण की प्रगति विवरण

क्रम सँख्या जिला तहसील प्रारुप 4 मे फीड ग्रामो की संख्या प्रारुप 4 डिजिटल ग्रामो की संख्या ग्रामो मे प्रविष्ठि की कुल संख्या (स्वामित्व आई डी) कुल स्वामित्व धारक आपत्ति दर्ज किये गये प्रविष्ठि की कुल संख्या पटवारी द्वारा सत्यापित प्रविष्ठि की कुल संख्या डिजिटली सत्यापित प्रविष्ठि की कुल संख्या
1 उत्तरकाशी पुरोला 24 17 68 68 0 54 52
2 उत्तरकाशी मोरी 61 22 191 194 0 136 68
3 उत्तरकाशी बड़कोट 80 79 229 235 0 229 226
4 उत्तरकाशी डुण्डा 10 9 36 42 4 36 31
5 उत्तरकाशी चिन्यालीसौड़ 29 23 85 86 0 51 50
6 उत्तरकाशी भटवाडी 17 16 241 241 0 228 228
7 उत्तरकाशी धौंतरी 8 3 10 10 0 5 3
8 उत्तरकाशी जोशियारा 12 12 34 38 0 34 34
9 चमोली जोशीमठ 43 41 203 300 0 203 192
10 चमोली चमोली 14 14 36 49 0 36 36
11 चमोली पोखरी 26 25 465 821 0 463 463
12 चमोली कर्णप्रयाग 74 56 1717 3430 0 1521 1182
13 चमोली थराली 44 43 801 1184 1 801 793
14 चमोली गैरसैण 24 18 337 522 0 324 225
15 चमोली घाट 18 17 54 505 0 53 53
16 चमोली आदीबद्री 23 9 538 708 0 431 148
17 चमोली नारायणबगड 32 1 459 802 0 311 13
18 चमोली जिलासू 5 5 150 205 9 150 141
19 चमोली नन्दप्रयाग 10 6 72 284 0 72 19
20 रूद्रप्रयाग उखीमठ 49 47 171 171 0 171 159
21 रूद्रप्रयाग रूद्रप्रयाग 147 113 2206 3909 0 2057 1776
22 रूद्रप्रयाग जखोली 11 11 26 0 0 26 26
23 रूद्रप्रयाग बासुकेदार 12 12 26 29 0 26 26
24 टिहरी गढ़वाल घनसाली 27 26 64 140 0 64 62
25 टिहरी गढ़वाल देवप्रयाग 11 11 21 21 0 21 21
26 टिहरी गढ़वाल प्रतापनगर 39 34 125 169 1 125 98
27 टिहरी गढ़वाल जाखणीधार 12 12 23 26 0 23 23
28 टिहरी गढ़वाल टिहरी 38 36 97 134 1 94 79
29 टिहरी गढ़वाल धनोल्टी 78 76 206 213 0 205 204
30 टिहरी गढ़वाल नरेन्द्रनगर 2 2 4 4 0 4 4
31 टिहरी गढ़वाल गज़ा 17 13 33 35 0 33 25
32 टिहरी गढ़वाल कण्‍डीसौड़ 36 28 97 99 0 93 76
33 टिहरी गढ़वाल नैनबाग 51 51 155 191 0 155 155
34 टिहरी गढ़वाल मदननेगी 14 12 38 51 0 35 30
35 टिहरी गढ़वाल पावकी देवी 1 1 2 2 0 2 2
36 टिहरी गढ़वाल बालगंगा 19 18 51 67 0 50 50
37 टिहरी गढ़वाल कीर्तिनगर 30 29 75 111 0 75 74
38 देहरादून चकराता 130 96 7187 16508 0 5894 5038
39 देहरादून त्यूनी 41 41 1678 3284 0 1678 1678
40 देहरादून कालसी 160 115 5658 15046 32 4735 2903
41 देहरादून विकासनगर 47 37 1803 2716 25 1217 1022
42 देहरादून देहरादून 22 15 268 355 0 186 186
43 देहरादून ऋषिकेश 30 27 750 1641 19 750 532
44 देहरादून डोईवाला 38 24 797 1433 0 275 275
45 पौड़ी श्रीनगर 95 65 976 1872 0 970 789
46 पौड़ी पौड़ी 446 327 5849 12620 1 5620 4156
47 पौड़ी थलीसैण 38 38 192 634 1 192 191
48 पौड़ी धूमाकोट 98 87 436 1548 0 424 406
49 पौड़ी लैन्सडाउन 91 85 368 1181 0 347 325
50 पौड़ी सतपुली 132 129 1268 3731 0 1253 1251
51 पौड़ी चोवट्टाखाल 125 113 1389 2976 0 1377 1322
52 पौड़ी कोटद्धार 86 86 617 1665 0 617 617
53 पौड़ी यमकेश्वर 103 80 751 2038 0 750 668
54 पौड़ी चाकीसैण 81 49 1652 2339 0 1360 1118
55 पौड़ी बीरोखाल 136 100 2734 5629 0 2729 2600
56 पौड़ी रिखणीखाल 133 118 1475 3308 0 1469 1335
57 पौड़ी जाखणीखाल 60 57 672 1459 0 672 603
58 पिथौरागढ़ मुनस्यारी 86 0 255 254 0 248 0
59 पिथौरागढ़ धारचुला 1 0 2 0 0 0 0
60 पिथौरागढ़ डीडीहाट 86 8 211 203 0 50 41
61 पिथौरागढ़ बेरीनाग 104 30 216 211 0 184 67
62 पिथौरागढ़ गंगोलीहाट 24 0 35 5 34 0 0
63 पिथौरागढ़ पिथौरागढ़ 2 0 2 1 0 0 0
64 पिथौरागढ़ बंगापानी 3 0 4 3 0 0 0
65 पिथौरागढ़ कनालीछीना 50 19 114 110 1 111 31
66 पिथौरागढ़ देवलथल 39 12 180 178 0 62 56
67 पिथौरागढ़ गणाई 2 0 3 0 1 0 0
68 पिथौरागढ़ थल 3 0 7 2 0 0 0
69 पिथौरागढ़ तेजम 30 27 106 118 0 88 88
70 बागेश्वर कपकोट 29 27 247 348 0 245 245
71 बागेश्वर कांडा 48 44 313 286 1 308 306
72 बागेश्वर बागेश्वर 42 42 342 381 0 341 341
73 बागेश्वर गरुङ 47 44 209 266 0 206 206
74 बागेश्वर काफलीगैर 15 12 119 130 0 95 95
75 बागेश्वर दुग नाकुरी 10 10 138 144 0 138 138
76 अल्‍मोडा भिकियासैण 1 0 1 1 0 1 0
77 चम्पावत पाटी 6 0 39 158 0 39 0
78 चम्पावत लोहाघाट 97 18 982 756 0 306 218
79 चम्पावत पूर्णागिरी 58 15 755 755 0 739 74
80 चम्पावत बाराकोट 43 4 239 31 0 19 19
81 नैनीताल कोश्याँकुटोली 7 0 18 37 0 17 0
82 नैनीताल बेतालघाट 2 0 2 3 0 2 0
83 नैनीताल नैनीताल 33 29 77 106 0 77 62
84 नैनीताल धारी 10 0 33 77 0 27 0
85 नैनीताल हल्द्वानी 98 50 456 640 4 391 130
86 नैनीताल रामनगर 71 8 1020 1352 0 235 25
87 नैनीताल कालाढूगी 54 3 192 515 0 164 9
88 नैनीताल लालकुआँ 17 13 76 135 0 45 45
89 नैनीताल खनस्यू 3 1 4 7 0 4 1
90 ऊधम सिह नगर काशीपुर 64 63 7459 8448 35 7459 7105
91 ऊधम सिह नगर जसपुर 60 60 6748 8064 5 6748 6743
92 ऊधम सिह नगर बाजपुर 93 93 5844 7382 11 5842 5831
93 ऊधम सिह नगर किच्छा 39 38 5733 6710 236 5458 5233
94 ऊधम सिह नगर गदरपुर 59 57 8447 10007 28 7921 7893
95 ऊधम सिह नगर सितारगंज 62 58 5329 6410 7 5043 5027
96 ऊधम सिह नगर खटीमा 75 75 4877 5366 0 4872 4872
97 ऊधम सिह नगर रुद्रपुर 30 17 6482 8216 412 2509 2400
98 ऊधम सिह नगर नानकमत्ता 50 50 2046 2555 6 2046 2040
99 हरिद्वार रूडकी 111 81 25885 32457 16 24560 15295
100 हरिद्वार हरिद्वार 89 64 31073 39222 0 24660 17705
101 हरिद्वार लक्सर 110 62 23186 27708 12 12057 7181
102 हरिद्वार भगवानपुर 45 40 12548 14182 0 10961 10986
TOTAL COUNT 5248 3811 197720 281019 903 165190 134370