आबादी सर्वेक्षण की प्रगति विवरण

क्रम सँख्या जिला तहसील प्रारुप 4 मे फीड ग्रामो की संख्या प्रारुप 4 डिजिटल ग्रामो की संख्या ग्रामो मे प्रविष्ठि की कुल संख्या (स्वामित्व आई डी) कुल स्वामित्व धारक आपत्ति दर्ज किये गये प्रविष्ठि की कुल संख्या पटवारी द्वारा सत्यापित प्रविष्ठि की कुल संख्या डिजिटली सत्यापित प्रविष्ठि की कुल संख्या
1 उत्तरकाशी पुरोला 22 17 65 66 0 52 52
2 उत्तरकाशी मोरी 60 22 187 190 0 136 68
3 उत्तरकाशी बड़कोट 74 74 209 219 0 209 209
4 उत्तरकाशी डुण्डा 10 8 36 42 4 36 28
5 उत्तरकाशी चिन्यालीसौड़ 29 23 87 86 0 50 50
6 उत्तरकाशी भटवाडी 13 12 230 230 0 217 217
7 उत्तरकाशी धौंतरी 5 3 5 5 0 5 3
8 उत्तरकाशी जोशियारा 11 11 33 37 0 33 33
9 चमोली जोशीमठ 34 29 129 174 0 129 78
10 चमोली चमोली 14 10 36 49 0 36 29
11 चमोली पोखरी 21 6 369 581 0 71 67
12 चमोली कर्णप्रयाग 35 17 377 636 0 345 127
13 चमोली थराली 21 13 286 393 0 237 138
14 चमोली गैरसैण 23 1 288 408 0 30 3
15 चमोली घाट 3 3 13 101 0 13 13
16 चमोली आदीबद्री 1 0 26 33 0 0 0
17 चमोली जिलासू 4 3 127 161 0 127 84
18 रूद्रप्रयाग उखीमठ 49 47 171 171 0 171 159
19 रूद्रप्रयाग रूद्रप्रयाग 135 113 2054 3646 0 1910 1776
20 रूद्रप्रयाग जखोली 11 11 26 0 0 26 26
21 रूद्रप्रयाग बासुकेदार 12 12 26 29 0 26 26
22 टिहरी गढ़वाल घनसाली 21 21 50 126 0 50 50
23 टिहरी गढ़वाल देवप्रयाग 11 11 21 21 0 21 21
24 टिहरी गढ़वाल प्रतापनगर 39 33 125 169 1 103 95
25 टिहरी गढ़वाल जाखणीधार 12 11 23 26 0 23 22
26 टिहरी गढ़वाल टिहरी 38 35 97 134 1 94 75
27 टिहरी गढ़वाल धनोल्टी 77 76 205 212 0 204 204
28 टिहरी गढ़वाल नरेन्द्रनगर 2 2 4 4 0 4 4
29 टिहरी गढ़वाल गज़ा 17 13 33 35 0 33 25
30 टिहरी गढ़वाल कण्‍डीसौड़ 29 15 67 70 0 40 38
31 टिहरी गढ़वाल नैनबाग 51 51 155 191 0 155 155
32 टिहरी गढ़वाल मदननेगी 14 12 38 51 0 30 30
33 टिहरी गढ़वाल पावकी देवी 1 1 2 2 0 2 2
34 टिहरी गढ़वाल बालगंगा 14 14 39 46 0 39 39
35 टिहरी गढ़वाल कीर्तिनगर 30 29 75 111 0 75 74
36 देहरादून चकराता 113 78 5909 13678 0 4607 3816
37 देहरादून त्यूनी 41 41 1678 3284 0 1678 1678
38 देहरादून कालसी 133 80 3918 10462 18 2289 1919
39 देहरादून विकासनगर 47 34 1791 2697 23 1135 942
40 देहरादून देहरादून 18 12 235 318 0 186 165
41 देहरादून ऋषिकेश 30 20 749 1634 30 734 367
42 देहरादून डोईवाला 27 24 572 1034 0 275 275
43 पौड़ी श्रीनगर 66 60 718 1361 0 708 615
44 पौड़ी पौड़ी 242 242 3379 7234 0 3379 3379
45 पौड़ी थलीसैण 35 35 183 600 1 183 182
46 पौड़ी धूमाकोट 96 78 425 1527 0 418 344
47 पौड़ी लैन्सडाउन 68 67 293 898 0 290 290
48 पौड़ी सतपुली 129 115 1212 3564 0 1197 1125
49 पौड़ी चोवट्टाखाल 115 93 1317 2850 0 1208 1029
50 पौड़ी कोटद्धार 87 82 618 1665 0 614 607
51 पौड़ी यमकेश्वर 84 80 675 1880 0 669 668
52 पौड़ी चाकीसैण 49 48 1157 1723 0 1095 1095
53 पौड़ी बीरोखाल 99 94 2580 5385 0 2567 2566
54 पौड़ी रिखणीखाल 121 112 1382 2915 0 1314 1256
55 पौड़ी जाखणीखाल 54 54 561 1270 0 561 561
56 बागेश्वर कपकोट 19 18 187 228 0 186 186
57 बागेश्वर कांडा 15 13 107 89 0 105 104
58 बागेश्वर बागेश्वर 17 17 217 223 0 217 217
59 बागेश्वर गरुङ 23 23 128 158 0 128 128
60 बागेश्वर काफलीगैर 8 7 104 115 0 82 82
61 बागेश्वर दुग नाकुरी 7 7 127 126 0 127 127
62 अल्‍मोडा भिकियासैण 1 0 1 1 0 1 0
63 चम्पावत लोहाघाट 1 0 1 0 0 0 0
64 नैनीताल कोश्याँकुटोली 7 0 17 36 0 0 0
65 नैनीताल बेतालघाट 2 0 2 3 0 2 0
66 नैनीताल नैनीताल 33 0 77 97 0 19 0
67 नैनीताल धारी 10 0 33 81 0 0 0
68 नैनीताल हल्द्वानी 98 0 466 653 4 14 0
69 नैनीताल रामनगर 61 2 669 906 0 37 5
70 नैनीताल कालाढूगी 54 0 192 512 0 10 0
71 नैनीताल लालकुआँ 17 0 67 128 0 0 0
72 नैनीताल खनस्यू 3 0 4 7 0 1 0
73 ऊधम सिह नगर काशीपुर 64 63 7459 8448 34 7459 7106
74 ऊधम सिह नगर जसपुर 60 60 6748 8064 5 6748 6743
75 ऊधम सिह नगर बाजपुर 93 93 5844 7382 11 5842 5831
76 ऊधम सिह नगर किच्छा 39 39 5733 6710 269 5733 5464
77 ऊधम सिह नगर गदरपुर 59 59 8447 10007 28 8447 8419
78 ऊधम सिह नगर सितारगंज 62 62 5329 6406 7 5325 5309
79 ऊधम सिह नगर खटीमा 75 75 4877 5366 0 4872 4872
80 ऊधम सिह नगर रुद्रपुर 30 29 6482 8216 413 6421 6008
81 ऊधम सिह नगर नानकमत्ता 50 50 2046 2555 6 2046 2040
82 हरिद्वार रूडकी 105 81 25131 31643 16 24560 15295
83 हरिद्वार हरिद्वार 76 62 26174 33387 0 17510 16015
84 हरिद्वार लक्सर 91 58 16079 19361 5 7422 6430
85 हरिद्वार भगवानपुर 42 34 11254 12590 0 9034 7598
TOTAL COUNT 3819 3060 169068 237932 876 142187 124878