आबादी सर्वेक्षण की प्रगति विवरण

क्रम सँख्या जिला तहसील प्रारुप 4 मे फीड ग्रामो की संख्या प्रारुप 4 डिजिटल ग्रामो की संख्या ग्रामो मे प्रविष्ठि की कुल संख्या (स्वामित्व आई डी) कुल स्वामित्व धारक आपत्ति दर्ज किये गये प्रविष्ठि की कुल संख्या पटवारी द्वारा सत्यापित प्रविष्ठि की कुल संख्या डिजिटली सत्यापित प्रविष्ठि की कुल संख्या
1 टिहरी गढ़वाल धनोल्टी 1 0 1 0 0 0 0
2 देहरादून चकराता 53 0 1957 4074 0 0 0
3 देहरादून त्यूनी 39 0 1455 2783 0 78 0
4 देहरादून कालसी 59 0 991 2390 10 0 0
5 देहरादून विकासनगर 45 0 1609 2409 0 940 0
6 देहरादून देहरादून 7 0 29 78 0 0 0
7 देहरादून ऋषिकेश 30 0 748 1628 1 397 0
8 देहरादून डोईवाला 24 0 239 503 0 171 0
9 पौड़ी श्रीनगर 56 0 558 1051 0 544 0
10 पौड़ी पौड़ी 53 0 943 1721 0 905 0
11 पौड़ी थलीसैण 32 20 164 475 3 146 90
12 पौड़ी धूमाकोट 22 0 132 448 0 0 0
13 पौड़ी लैन्सडाउन 51 35 219 655 0 193 158
14 पौड़ी सतपुली 82 43 705 1871 0 569 395
15 पौड़ी चोवट्टाखाल 88 0 945 2166 0 82 0
16 पौड़ी कोटद्धार 64 0 467 1246 0 299 0
17 पौड़ी यमकेश्वर 71 60 577 1592 0 576 465
18 पौड़ी चाकीसैण 47 3 1006 1472 0 154 119
19 पौड़ी बीरोखाल 99 0 2450 4913 0 289 0
20 पौड़ी रिखणीखाल 116 43 1404 2530 0 1034 444
21 पौड़ी जाखणीखाल 11 0 59 170 0 38 0
22 नैनीताल हल्द्वानी 1 0 1 2 0 0 0
23 ऊधम सिह नगर काशीपुर 64 64 7459 8442 63 7457 7394
24 ऊधम सिह नगर जसपुर 60 60 6748 8059 5 6748 6743
25 ऊधम सिह नगर बाजपुर 93 93 5844 7382 11 5842 5831
26 ऊधम सिह नगर किच्छा 39 39 5733 6710 342 5733 5387
27 ऊधम सिह नगर गदरपुर 59 59 8431 9981 12 8431 8419
28 ऊधम सिह नगर सितारगंज 62 62 5329 6408 7 5316 5309
29 ऊधम सिह नगर खटीमा 75 75 4877 5366 0 4872 4872
30 ऊधम सिह नगर रुद्रपुर 30 27 6482 8214 539 5771 5355
31 ऊधम सिह नगर नानकमत्ता 50 50 2046 2555 6 2046 2040
32 हरिद्वार रूडकी 60 31 11008 13273 15 10048 4244
33 हरिद्वार हरिद्वार 67 32 19706 23214 0 9651 5098
34 हरिद्वार लक्सर 24 13 2176 2739 3 2176 990
35 हरिद्वार भगवानपुर 29 16 5805 4892 0 3490 2354
TOTAL COUNT 1763 825 108303 141412 1017 83996 65707